Skip to content

Magazynowanie i usługi logistyczne TSL – operatorzy logistyczni

01.

Usługi TSL- na czym to polega?

Usługi TSL to inaczej wszystkie usługi związane z transportem, spedycją i logistyką- właśnie od tych nazw pochodzi skrót TSL. Zazwyczaj przyjmuje się, że TSL to całokształt procesów, jakie zachodzą w ramach kompleksowej obsługi przewozu towarów, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Usługi tego typu świadczą różnego typu operatorzy logistyczni, specjalizujący się w transporcie drogowym, morskim i kolejowym, świadczący także usługi konsultingowe, polegające na kompleksowym planowaniu transportu towarów, ich magazynowania oraz spedycji.

pracownicy2
WH_siedziba

 

 

 

02.

Transport, magazynowanie i logistyka

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi składających się na usługi TSL. Rozumiemy go jako przewożenie towarów z miejsca A na miejsce B, za pomocą różnych środków komunikacji. Najczęściej wyróżniamy transport powietrzny oraz powierzchniowy, który dodatkowo dzielimy na wodny i lądowy, w ramach którego wyróżniamy transport kolejowy, drogowy oraz podziemny.

Kolejną gałęzią gospodarki, składająca się na usługi TSL, jest spedycja, polegająca na kompleksowym organizowaniu procesu przewozowego, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów. Praca spedytora polega na zaplanowaniu transportu towarów z miejsca A do miejsca B w taki sposób, aby bezpiecznie i w sposób optymalny kosztowo dotarł on do miejsca przeznaczenia w określonym terminie. Na usługi spedycyjne składa się także wystawienie odpowiednich dokumentów przewozowych, jak również wybór odpowiedniego środka transportu, który zapewni jak najbardziej bezpieczne, komfortowe i terminowe dostarczenie przewożonych produktów na miejsce. Nie bez znaczenia jest także optymalizacja kosztów, dzięki której koszt usługi może być w znaczący sposób mniejszy.

Nad powodzeniem przedsięwzięć transportowych i spedycyjnych czuwają logistycy, których zadaniem jest analiza wszelkich zagadnień związanych z powyższymi procesami. Zadaniem logistyki jest przeanalizowanie wszystkich aspektów związanych z transportem towarów i ich spedycją w sposób zapewniający powodzenie całego przedsięwzięcia. Do zadań logistyka należy także realizacja zamówień, prognozowanie zmian popytu i podaży na rynku, a także obsługa klienta.

Usługi transportowe i logistyczne świadczą operatorzy logistyczni, specjalizujący się w tego rodzaju działalności i posiadający wysokie kompetencje w podanych obszarach.

03.

Usługi logistyczne i magazynowanie

Magazynowanie i logistyka, składające się na usługi TSL, są niezwykle ważne w działalności każdej firmy produkcyjnej lub handlowej, która ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, musza planować przechowywanie oraz efektywny transport swoich produktów. Wraz z rozwojem rynku zakupów internetowych, coraz częściej z usług logistycznych na dużą skalę korzystają także sklepy internetowe. Profesjonalne usługi logistyczne i magazynowanie są obecnie dostępne dla szerokiego grona klientów, zarówno tych działających na rynku lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej. Decydując się na wybór operatora logistycznego warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekty merytoryczne, takie jak szeroką wiedze na temat transportu, spedycji i logistyki, potwierdzoną dużym gronem poważnych klientów, ale także wysoki poziom obsługi klienta. Dzięki elastycznemu podejściu do klienta firmy takie jak Wilshire Holding Sp. z o.o. oferują usługi na najwyższym poziomie, dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

5126