Skip to content

System SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) jest narzędziem umożliwiającym niezależną ocenę dostawców usług logistycznych i dystrybutorów chemicznych w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Weryfikacja wdrożenia SQAS następuje poprzez badanie wykonywane  przez niezależnych asesorów CEFIC (European Chemical Industry Council) a jej efektem jest bardzo szczegółowy raport opisujący praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mając powyższe na względzie już w 2012 roku Zarząd Wilshire Holding Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu wymagań SQAS Core oraz SQAS Warehouse i Transport Service.  Przez kilka lat systematycznej pracy SQAS stał się filozofią naszej pracy i codziennym sposobem realizacji działań operacyjnych. Wyniki zawarte w raportach z okresowo przeprowadzanych przez akredytowanych asesorów CEFIC badań oraz rezultaty wewnętrznych audytów w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska a także społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią podstawę stałego doskonalenia naszej organizacji pracy oraz rozwoju kompetencji naszej kadry kierowniczej i personelu. Nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, dbałość o środowisko naturalne, ochrona praw pracowniczych wraz z zapewnieniem możliwości rozwoju a wreszcie drobiazgowe spełnianie wszelkich wymagań jakościowych naszych Klientów zaowocowało bardzo wysoką oceną przy ostatnim badaniu SQAS jesienią 2018 roku i umożliwiło nam uzyskanie zgodności z wymaganiami na poziomie 97%.